CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Khách Hàng

Vipclub360 rất coi trọng sự bảo mật thông tin của Khách Hàng. Chúng tôi muốn cung cấp đến Quý Khách Hàng dịch vụ an toàn và môi trường giải trí thú vị nhất. Chúng tôi yêu cầu Quý Khách đọc kỹ Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách.

Để có thể cung cấp đến Quý Khách dịch vụ hoàn thiện, chúng tôi đôi lúc cần yêu cầu Quý Khách cung cấp thông tin cá nhân chính xác nhất. Chính sách này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp khi Quý Khách sử dụng dịch vụ của vipclub360.com.

Quý Khách có thể được yêu cầu gửi thông tin cá nhân bất cứ lúc nào (ví dụ Họ tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh hoặc các thông tin giao dịch) khi Quý Khách sử dụng website. Khi nhận được các thông tin cá nhân của Quý Khách, chúng tôi sẽ lưu trữ theo qui định của pháp luật hiện hành và sử dụng những thông tin cá nhân này theo đúng như quy định của pháp luật với sự cẩn thận cao nhất theo tiêu chuẩn của chúng tôi.

Chúng tôi giữ gìn tất cả dữ liệu cá nhân của quý khách và sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu làm như vậy bởi cơ quan luật pháp và các quy định hiện hành hoặc lệnh của tòa án, ngoại trừ trường hợp chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán uy tín của chúng tôi và các cơ quan tài chính trong phạm vi cần thiết để hoàn thành việc thanh toán dịch vụ được cung cấp tại website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể giám sát việc Quý Khách sử dụng website. Có thể bằng cách theo dõi số lần Quý Khách truy cập vào site dịch vụ Internet mà Quý Khách sử dụng. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ khách hàng. Dữ liệu sẽ được tổng hợp hoặc thống kê dưới dạng số liệu, điều này có nghĩa là chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân từng khách hàng

Website không được hướng đến những người dưới 18 tuổi hoặc những người dưới độ tuổi được phép của pháp luật liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ thuộc bất kỳ thẩm quyền nào, tùy thuộc vào mức nào cao hơn ("Độ tuổi hợp pháp"). Nếu bạn không phải là pháp nhân, bạn không nên tải xuống hoặc sử dụng website cũng như không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Quý Khách cũng cần tự bảo mật thông tin. Mật khẩu truy cập tài khoản Vipclub360.com là thông tin mật, Quý Khách không cho hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ ai khác biết thông tin này.

Quý Khách đồng ý và chấp nhận cả điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật này và mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu được thu thập. Nếu Quý Khách muốn tìm hiểu thêm về cách xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi và thắc mắc về địa chỉ email: support@vipclub360.com.

2. Chúng tôi

Vipclub360.com cam kết nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân, thông tin chung và các thông tin khác có được từ Quý Khách và chúng tôi sẽ không cố tình tiết lộ các thông tin này cho bất cứ ai ngoài Vipclub360.com, ngoại trừ các trường hợp nêu trong Chính sách này.

Tất cả nhân viên Vipclub360.com phải tuân thủ các điều khoản của Chính sách. Chính sách quy định rằng các nhân viên bắt buộc phải bảo mật thông tin của Quý Khách nghiêm ngặt. Nghĩa vụ này vẫn có hiệu lực đối với nhân viên đã nghỉ việc tại Vipclub360.com.

Chúng tôi bảo lưu quyền truy cập và xác minh bất kỳ thông tin cá nhân nào từ Quý Khách. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện người dùng không hợp pháp đã chia sẻ thông tin, chúng tôi có quyền loại bỏ thông tin đó. Nếu Quý Khách có bất cứ lý do nào để tin rằng trẻ vị thành niên đã chia sẻ bất kỳ thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@vipclub360.com