BẢO MẬT HỆ THỐNG

Vipclub360.com sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật:

  • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer).
  • Chứng nhận tiêu chuẩn đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin PCI Security Standards Council (http://www.pcisecuritystandards.org).
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

Tất cả thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng sẽ được lưu trữ trong một môi trường an toàn và bảo mật mà không ai có thể truy cập. Quyền truy cập nội bộ vào dữ liệu sẽ bị hạn chế và được kiểm soát chặt chẽ.